Ürün Tasarım Ve Üretim Süreci


Pırıltı Anahtarlık

1-Proje Aşaması: Müşteri talepleri doğrultusunda, üretilmesi istenen ürün projelendirilir. Proje, doğrudan müşteriden, kendi ürettiği bir ürün şeklinde veya sahibi olduğu marka şeklinde olabilir. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

2-Tasarım ve Modelleme: 3 D katı modelleme programları yardımı ile proje tasarımı ve modellemesi gerçekleştirilir. Model fotoları müşteriye sunularak, onayı alınır. Süreç : 2 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

3-Prototip Üretimi: Müşteri tarafından fotoları onaylanan tasarım veya model, CNC teknolojisi kullanılarak ürün haline getirilir. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

4-Kalıp Üretimi: Prototipi müşteri tarafından onaylanan ürün, (anahtarlık, rozet vs) üretimi için gereken kalıp üretimi gerçekleştirilir. Süreç : 3 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

5-Enjeksiyonda Ürün Üretimi: Üretimi tamamlanan kalıp, enjeksiyon makinesi yardımı ile çalıştırılarak istenilen adette ürün üretimi gerçekleştirilir. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

6-Yüzey İşleme: Kalıptan elde edilen ürünler, yapılacak kaplama tipine bağlı olarak, çeşitli yüzey işlemlerine tabi tutulur. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

7-Montaj Kaplama:Kaplama öncesi ürünü tamamlayan tüm klips ve montaj elemanları, ürünle bir araya getirilir. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

8-Kaplama: Müşteri tercihine bağlı olarak seçilen kaplama tipleri ürün üzerine uygulanır. Süreç : ½ İş günü

Pırıltı Anahtarlık

9-Boya: Müşteri tercihine bağlı olarak, renklendirilmesi gereken ürünler, mine, epox gibi çeşitli boyalar yardımı ile renklendirilir. Süreç : 1 İş günü

Pırıltı Anahtarlık

10-Ambalaj: Vakum ambalaj olarak da bilinen (skinpack) ambalaj tipi, hem ürünleri koruduğu gibi, ürüne ayrı bir prestij ve değer katar Süreç : 1/2 İş günü

Ürün müşteriye sevk edilmek üzere hazırdır. Pırıltı Anahtarlık
5 000 ( Beş Bin ) adete kadar öngörülen üretim süreci 6 iş günüdür...